71 78 95 204

Pytania i odpowiedzi

 

Co to jest PR?

Choć definicji jest wiele, niewielu potrafi odpowiedzieć na pytanie, czym jest PR. Najlepiej zrobił to James Grunig, mówiąc, że „Public relations to zarządzanie komunikowaniem się pomiędzy organizacją a jej publicznością”. Pod tą definicją kryją się zadania, przed którymi stoją PR-owcy. Public Relations ma służyć kształtowaniu w świadomości odbiorców pozytywnego wizerunku danego podmiotu poprzez kanały komunikacyjne dialogu informującego oraz wyjaśniającego. Wszelkie działania PR mają doprowadzić do zbudowania i utrzymania pożądanych relacji z otoczeniem. W przypadku firmy do jej otoczenia możemy zaliczyć instytucje, media, organizacje, pracowników czy klientów. PR obejmuje również działania z zakresu współpracy ze środkami masowego przekazu.

 

Czy wizerunek jest ważny?

Wizerunek to temat niezwykle popularny w obecnych czasach - każdej osobie zależy przecież, by jej odbiór był pozytywny. Należy jednak pamiętać, aby dobranie image’u było jak najbardziej naturalne i spełniało oczekiwania społeczne. Budowanie świadomości istnienia marki w umysłach odbiorców, która pobudzi pożądane konotacje, jest kluczem do sukcesu.

Dbanie o wizerunek wpływa na budowanie relacji marki z jej odbiorcami, usuwa anonimowość i sprawia, że podmioty stają się przystępne i przejrzyste. Prowadzenie spójnej strategii wizerunkowej to długofalowe działania, które związują emocjonalnie marki ze swoim otoczeniem.

 

Czym zajmuje się PR-owiec?

PR-owiec, "człowiek od PRu", czy też specjalista ds. Public Relations, to zawód wymagający ogromnych zdolności komunikacyjnych, zainteresowania i wiedzy na temat wielu różnych dziedzin, a także lekkiego pióra i umiejętności pracy twórczej. Doświadczenie zdobywane każdego kolejnego dnia sprawia, że pracownik agencji PR ma pewność, że czeka go nieustanny rozwój. Główną cechą PRowca jest wielozadaniowość. Zajmuje się on strategicznym myśleniem, planowaniem, umiejętnością tworzenia materiałów prasowych, prowadzeniem profilów w social mediach, kontaktem z mediami czy organizacją wydarzeń. Znajomość jak największej ilości narzędzi komunikacyjnych oraz permanentne wprowadzanie do swojej pracy innowacji i udoskonaleń sprawiają, że zadania wykonywane przez PRowców pomagają każdemu wykreować pozytywny wizerunek.

 

Czy PR to reklama?

Reklama z założenia ma krótki termin ważności, o czym świadczą zmieniające się niczym w kalejdoskopie kampanie. Celem reklamy jest sprzedaż produktu lub usługi, a co za tym idzie - uzyskanie zysku. PR natomiast służy kształtowaniu w świadomości odbiorców pozytywnego wizerunku  za pomocą planowania długofalowych działań. Strategia PR dociera do znacznie większej grupy odbiorców. Działania Public Relations polegają na tworzeniu relacji z otoczeniem zewnętrznym, jak i wewnętrznym, które pozwalają na wzajemnym zrozumieniu potrzeb oraz zachowań.

 

Czym jest czarny PR?

Ku zaskoczeniu wielu – czarny PR nie istnieje. To stwierdzenie zakorzenione zostało bardzo głęboko w ludzkiej świadomości, ponieważ działania PR błędnie określane są jako reklama, manipulowanie czy propaganda. Jednak public relations to działania z założenia pozytywne. Mylne rozumienie jest oznaką niewiedzy, która przekazywana jest drogą pantoflową. Działania PR mają służyć obopólnemu zadowoleniu nadawcy i odbiorcy, koncentrując się na tworzeniu pozytywnych relacji.

        

Czym są relacje z mediami?

Ważnym narzędziem PR są relacje z mediami. Opierają się one na komunikacji ze środowiskiem dziennikarskim. Ich celem jest stworzenie więzi z dziennikarzami, dzięki którym swobodnie można przekazywać informacje grupom docelowym.  W relacjach z mediami najczęściej wykorzystuje się takie metody jak: dostarczanie wypowiedzi oraz materiałów prasowych, organizowanie wywiadów, konferencji prasowych czy spotkań. 

Zaufali nam: