71 78 95 204

Zarządzanie kryzysem

Zarządzanie kryzysem pozwala kierować złożonymi sytuacjami ryzyka w firmie za pomocą odpowiednio dobranych środków komunikacji, przekuwając go w konstruktywną dla firmy sytuację.

Antykryzysowe środki komunikacji to techniki zorientowane na kontrolowanie i zapobieganie kryzysowi oraz schematy działań dla szybkiego i efektywnego wyjścia z możliwych destabilizujących sytuacji i regulowania ich następstw.

Zewnętrzne i wewnętrzne praktyki zarządzania kryzysem w wykonaniu GutPR zakładają:

  • określenie niebezpiecznych stref oraz problemów wewnątrz i poza firmą, potencjalnie zagrażających wizerunkowi Klienta i dobrej komunikacji w przedsiębiorstwie,
  • propozycję sztabu kryzysowego dla wypracowania i realizacji programu wyprowadzenia firmy z sytuacji destabilizującej komunikację z otoczeniem,
  • opracowanie strategii ukierunkowanej na minimalizację negatywnych zewnętrznych i wewnętrznych oddziaływań,
  • aktywny monitoring - aktualna informacja i analiza rozwoju kryzysowej sytuacji,
  • świadczenie usług rzecznika prasowego.

Zaufali nam: