71 78 95 204

GutPR z topowymi notami w badaniu agencji PR

Agencja GutPR osiągnęła w tym roku topowe noty w badaniu Agencji Public Relations 2021, zleconym przez Media i Marketing Polska. Analiza satysfakcji klientów dotyczyła 18 polskich agencji PR, na tle których GutPR wykazał się bardzo wysokimi ocenami, jednymi z najwyższych w Polsce i zdecydowanie najwyższymi, jeżeli chodzi o agencje z Wrocławia.  

Jak podaje raport Agencji Public Relations 2021, agencja GutPR "na wymiarach ogólnych i szczegółowych wypadła bardzo dobrze, uzyskując w większości wyników badania topowe noty". Te topowe noty Agencja otrzymała w szczególności za standard obsługi klienta, jakość współpracy z agencją oraz policy i public relations.
GutPR okazała się być także najlepszą agencją w kategorii "dobre opinie w branży" i otrzymała najlepsze wyniki spośród ocenianych agencji PR w kategoriach takich jak:
- Usługi są warte wynagrodzenia, które płaci klient
- Stara się zrozumieć politykę działania i kulturę organizacji klienta
- Sprawnie reaguje na pojawiające się zagrożenia mogące prowadzić do wystąpienia sytuacji kryzysowych.
Warto wspomnieć, że badanie obejmowało 18 agencji Public Relations, wśród których GutPR okazała się być jedną z najwyżej ocenionych agencji w Polsce.

Zaufali nam: