71 78 95 204

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna wspierana mediowo przez GutPR

W ostatnim czasie warszawski Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, główny inicjator XIX Konferencji Naukowo – Technicznej, powierzył obsługę mediową tego wydarzenia agencji GutPR. 

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna, która zostanie zorganizowana w dniach 9-11 października 2013 roku w Ciechocinku, porusza temat: „Największe ryzyka i błędy w procedurach udzielania, realizacji i rozliczania zamówień na roboty budowlane”. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń dla specjalistów zajmujących się przygotowaniem, realizacją i rozliczeniem inwestycji - w każdej edycji imprezy bierze udział około 100 przedstawicieli inwestorów, wykonawców, biur projektowych i kosztorysowych, instytucji finansujących oraz urzędów decydujących o realizacji zamówień na roboty budowlane. Obsługą mediową XIX Konferencji Naukowo – Technicznej zajmie się wyspecjalizowana w działaniach komunikacyjnych dla firm z szeroko rozumianego sektora budowlanego agencja GutPR.

„W przypadku tak specjalistycznych tematów, wyboru agencji PR nie można pozostawić przypadkowi” – mówi Mariola Gala-de Vacqueret, reprezentująca organizatora konferencji – „Stąd decyzja organizatorów o wyborze GutPR jako partnera do obsługi mediowej konferencji”.

W ramach zawartej z organizatorem XIX Konferencji Naukowo – Technicznej umowy w pierwszym etapie agencja GutPR przygotuje materiały komunikacyjne i poprowadzi relacje z mediami, a także dostarczy monitoring mediów. W dalszym okresie czasu współpraca może zostać poszerzona o kolejne elementy.

Agencja GutPR została wybrana w drodze rekomendacji. Obsługą mediową konferencji zajmie się zespół pod kierownictwem Hanny Gehrke-Gut.

Zaufali nam: